Logo konkurrence Nordøstfyns Erhvervsråd

Kerteminde Erhvervsforening har skiftet navn til Nordøstfyns Erhvervsråd, og ønsker i den forbindelse et nyt logo.

Vores nuværende logo kan finde på vores hjemmeside www.kertemindeerhvervsforening.dk

Præmien er 10.000, – kr.

Hvem kan deltage?

Alle borgere over 18 år kan deltage ved at indsende deres mest innovative design til konkurrencen om et nyt logo. Fristen for indsendelse af bidrag er den 20. august 2024.

Hvem vælger vinderen?

Sekretariatet og formandskabet for Nordøstfyns Erhvervsråd udvælger et passende finalefelt, som præsenteres for bestyrelsen i Nordøstfyns Erhvervsråd. Bestyrelsen udvælger den endelige vinder.

Såfremt der ikke indgår et tilfredsstillende antal forslag og/eller at der ikke findes et passende finalefelt som, indfrier betingelserne, forbeholder Nordøstfyns Erhvervsråd sig ret til ikke at udvælge en vinder.

Konkurrenceregler?

Der findes ingen regler inden for kreative ideer og kun meget få i denne konkurrence. Men vi har dog følgende få regler, som du med fordel bør læse igennem inden deltagelse:

 1. Du skal være fyldt 18 år.
 2. Du kan indsende alle de logoer du måtte ønske
 3. Du bør beholde en kopi af det indsendte materiale, da fremsendte originale bidrag ikke vil blive returneret.
 4. Du skal indsende dit bud på et logo, før fristen udløber – sidste frist er d. 20. august 2024. Bidrag modtaget efter dette tidspunkt medtages ikke i de endelige betragtninger.
 5. Ved indsendelsen skal du bekræfte, at dit logo:
 6. er resultatet af din personlige kreativitet
 7. udelukkende er dit eget værk
 8. ikke krænker andres ophavsret, og ikke er tilvejebragt via værker, der tilhører tredjepart, f.eks. fotografier eller designelementer, som ikke er fremstillet eller designet af dig selv.

Når du har indsendt dit logo til konkurrencen, er det ikke muligt at trække det tilbage.

Hvordan deltager jeg?

Du deltager i konkurrencen ved at indsende dit forslag til bogholderi@kertemindeerhvervsforening.dk inden tidsfristens udløb.

Når du indsender dit forslag til logo, accepterer du samtidig, at dit logo må bruges til præsentation i bestyrelsen i forbindelse med behandling af konkurrencen.

Du accepterer, at du ikke har ret til at anvende dette logo på nogen anden måde, mens konkurrencen afholdes. Bortset fra denne indskrænkelse i rettigheder for brug forbliver alle øvrige former for ophavsret dine, medmindre du vinder (se næste afsnit: Aftale om rettighedsoverdragelse i tilfælde af, at du vinder).

Foreningen forbeholder sig ret til at afvise ethvert bidrag, som ikke opfylder konkurrencens krav.

Såfremt du vinder logo-konkurrencen, kan dit logo anvendes bredt. I tilfælde heraf skal du acceptere den fulde overdragelse af samtlige ophavsrettigheder ifølge Aftale vedrørende rettighedsoverdragelse, som er anført nedenfor.

I forbindelse med indsendelse af forslag til logo, bekræfter du hermed at have læst og forstået konkurrencereglerne samt Aftale vedr. rettighedsoverdragelse.

Hvis jeg vinder?

Aftale vedr. rettighedsoverdragelse, hvis du vinder konkurrencen. Det betyder ligeledes, at ingen anden vil kunne få tilladelse til eksklusiv brug af logoet. Dette indbefatter også dig som skaber af logoet. Således skal du, såfremt du vinder, overdrage alle rettigheder til Nordøstfyns Erhvervsråd.

 • Samtlige eksklusive og overdragelige rettigheder til brug, offentliggørelse, annoncering, kopiering, ændring, rettelse og reproduktion af logoet på enhver tænkelig (forretningsmæssig og ikke-forretningsmæssig) måde skal overdrages uden beregning til Nordøstfyns Erhvervsråd. Den eksklusive rettighed indebærer, at det ikke er tilladt for nogen anden person at anvende logoet, inklusive dig selv.
 • De overdragede rettigheder er ikke tidsbegrænsede eller begrænset til specifikke regioner eller anvendelsesmåder. Disse rettigheder omfatter ligeledes retten til at overdrage rettighederne til tredjemand og til at udstede underlicenser, herunder retten til at anvende logoet i et hvilket som helst medie, herunder tv, internet, radio, presse, alle trykte annoncemedier, cd/dvd’er og alle andre former for datamedier til merchandise og til tryk på alle typer genstande, emballage samt dokumenter.
 • Så vidt det er tilladt inden for gældende lovgivning, overdrager deltagerne ligeledes alle ukendte rettigheder til Nordøstfyns Erhvervsråd. Dette kan vise sig at være relevant i fremtiden, såfremt en ny måde vedrørende anvendelse skulle blive opdaget, som det var tilfældet med internettet i 1990’erne.
 • Ligeledes forbeholder nordøstfyns Erhvervsråd sig retten til at modificere og foretage ændringer i logoet, herunder foretage professionelt re-design, at skabe forskellige versioner af logoet med hensyn til farve, størrelse, format, opløsning og alle øvrige dele, uden nogen form for begrænsning.
 • Nordøstfyns Erhvervsråd forbeholder sig retten til at anvende logoet som angivet ovenfor uden at være forpligtet til at anvende logoet. Overdragelse til Nordøstfyns Erhvervsråd af alle lovmæssige rettigheder vedrørende logoet skal ske i henhold til aftale mellem vinderen og Nordøstfyns Erhvervsråd. Den prisvindende part overdrager ved denne aftale samtlige rettigheder i forbindelse med logoet til Nordøstfyns Erhvervsråd.

Overdragelse/Rettighedsoverdragelse Overdragelse/Rettighedsoverdragelse skal her forstås som den fulde og hele overdragelse af rettighederne uden vederlag til Nordøstfyns Erhvervsråd, som herefter ejer samtlige lovgivningsmæssige rettigheder vedrørende det vindende logo.

Specifikationer

Nordøstfyns Erhvervsråd ønsker sig et logo hvor:

 • Fortællingen om at binde kommunen og erhvervslivet sammen fremgår– en fælles erhvervsstemme
 • Fokus på udvikling, sammenhold, tillid & imødekommenhed
 • Hele navnet ”Nordøstfyns Erhvervsråd” indgår

Det er væsentligt at logoet ikke kan forveksles med logoerne for Kerteminde Kommune, Kerteminde Erhvervsforening eller Erhverv & Turisme i Kerteminde.

Bidragene vil blive vurderet på:

 • Kreativitet
 • Forståelighed
 • Rent design
 • Tydelig og overskuelig præsentation
 • Tidløst design

Gældende lov og afgørelse af tvister /værneting

Konkurrencen samt aftalen er underlagt den nationale materielle ret i Danmark.

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af fortolkning eller anvendelse af aftalen eller konkurrencereglerne, og som ikke kan afgøres i mindelighed, vil blive indbragt for domstolene.