Kerteminde Erhvervsforening bliver til Nordøstfyns Erhvervsråd

Mandag den 15. april 2024 afholdt Kerteminde Erhvervsforening ordinær generalforsamling i smukke omgivelser på Stutteri Ask i Martofte. Arrangementet blev indledt med en rundvisning i stutteriets flotte, nye faciliteter og et oplæg om virksomhedens planer for fremtidig udvikling. 

På generalforsamlingen stemte foreningens medlemmer for bestyrelsens forslag om at omdanne Kerteminde Erhvervsforening til Nordøstfyns Erhvervsråd. Det sker ud fra et ønske om i endnu højere grad at samle kommunens erhvervsliv og give medlemmerne mulighed for at få mere indflydelse, og betyder, at foreningen fremadrettet kommer til at bestå af 5-6 branchegrupper, som hver vælger et bestyrelsesmedlem, og giver medlemmerne mulighed for at mødes om emner, der har særlig interesse for deres branche. Der tilstræbes derfor en medlemsmæssig balance og et branchemæssigt fællesskab i branchegrupperne.

Der oprettes fem branchegrupper:

 • Detailhandel, turisme, oplevelser og kultur
 • Industri, energi, produktion og maritime erhverv
 • Bygge og anlæg, logistik og ejendomme
 • Finans, medier, rådgivning og rekruttering, kreative erhverv, sundhed, velvære, life science
 • Landbrug, fødevarer, skovbrug og fiskeri

Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til 17. september 2024, hvor der afholdes både ekstraordinær generalforsamling og sommerkur i Nordøstfyns Erhvervsråd. I den mellemliggende periode bliver der inviteret til 1-2 møder i alle branchegrupper, som inden den ekstraordinære generalforsamling skal udpege et medlem til bestyrelsen.

”Med omdannelsen til Nordøstfyns Erhvervsråd tager vi endnu et skridt i retning mod at samle erhvervslivet i Kerteminde Kommune og sikre én fælles erhvervspolitisk stemme”, forklarer formand Marianne Eriksen, som desuden glæder sig over at foreningens nye navn signalerer, at alle kommunens virksomheder er velkomne – uanset geografi, størrelse og brancher. ”Selv om foreningen med sine mere end 165 medlemmer har en rigtig god repræsentation, ønsker vi at tiltrække flere medlemmer med en større faglig bredde, så vi i fællesskab kan give Nordøstfyns Erhvervsråd en tungere repræsentation i samarbejdet med politikere og embedsmænd”, fortæller den erfarne formand.

FAKTA

Kerteminde Erhvervsforening har i dag mere end 165 aktive medlemmer, der består af både små, mellemstore og store virksomheder i Kerteminde Kommune. Foreningen samarbejder tæt med Erhverv & Turisme i Kerteminde, som er serviceorgan for erhvervsliv og turisme i hele kommunen, og som blandt andet også er sekretariat for erhvervsforeningen.

Frem til den ekstraordinære generalforsamling 17. september 2024 består bestyrelsen for Kerteminde Erhvervsforening består af:

 • Formand Marianne Eriksen, direktør, nef Fonden
 • Næstformand Per R. Rasmussen, bestyrelsesformand, Rynkeby Maskinfabrik A/S
 • Bestyrelsesmedlem Tina Møller Kroun, direktør, Louisenlund Bosted
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Kopp, filialdirektør, Nordfyns Bank 
 • Bestyrelsesmedlem Peter Zinck, bestyrelsesformand, Erhverv & Turisme i Kerteminde 
 • Bestyrelsesmedlem Jonas Nielsen, formand, Kerteminde Cityforening
 • Bestyrelsesmedlem Kasper Ejsing Olesen, borgmester, Kerteminde Kommune
 • Bestyrelsesmedlem Lars Peter Hansen, formand, Munkebo Erhvervsforening
 • Bestyrelsesmedlem Peter Hassø Andersen, formand, Langeskov Handelsstandsforening 
 • Kasserer og sekretær er Jane Dam Christensen, konstitueret direktør, Erhverv & Turisme i Kerteminde
 • Suppleant Jan Weeber, Director, Planning and Control, Kverneland Group
 • Suppleant Verena Junge, ejer, Skovløkke Frilandsgrønt

MERE INFO

 • Formand for Kerteminde Erhvervsforening Marianne Eriksen: me@nef.dk
  eller 2025 5755
 • Kommunikations- og marketingmanager hos Erhverv & Turisme i Kerteminde Nina Bjørnskov: nbj@etkerteminde.dk eller 8182 5706

Foto-kreditering: Gertrud Christensen, Erhverv & Turisme i Kerteminde

LEAVE REPLY