Ordinær Generalforsamling i Kerteminde Erhvervsforening 13. april 2023

Dato: april 13, 2023
Tidspunkt: 17:00 - 20:00
Lokation: Casir Hallen på adressen Bogensøvej 254, 5390 Martofte

Kerteminde Erhvervsforening afholder i år en anderledes generalforsamling
med workshops om erhvervsvenligheden i Kerteminde kommune.

Kerteminde Erhvervsforening har sammen med Kerteminde Kommune og Erhverv & Turisme i Kerteminde et ønske om at prioritere en forbedring af kommunens erhvervsvenlighed.

Som medlem af Kerteminde Erhvervsforening inviteres du hermed til ordinær generalforsamling
inklusive 3 workshops om, hvordan vi bedst kommer i erhvervsvenlighedens superliga.

 


Dagens program

17:00  –  Velkommen
17:15   –  3 x Workshops om forbedring af Erhvervsservicen:

 • Workshop 1: Hvilken struktur mellem Kerteminde Erhvervsforening og Erhverv & Turisme i Kerteminde understøtter bedst medlemmernes adgang til relevante services og arrangementer?
 • Workshop 2: Hvordan kan dækningsafgiften komme i spil i finansieringen af erhvervsservice
  til kommunens virksomheder?
 • Workshop 3: Hvordan får virksomhederne i Kerteminde Kommune samme høje serviceniveau?

18:15  –  Let forplejning
19:00  – Generalforsamling

20:00 –  Tak for i dag


Dagsorden for Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2022
 4. Orientering om budget 2023 og fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuel

Praktisk information

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 13. april 2023 i Casir Hallen på adressen Bogensøvej 254, 5390 Martofte.

Du tilmelder dig generalforsamlingen og vælge workshop her:
https://kertemindeerhvervsforening.nemtilmeld.dk/

Af hensyn til forplejning mm. skal vi have din tilmelding senest fredag 1. april 2023.

OBS: Af hensyn til forplejning er tilmeldingen bindende, og vi kan desværre ikke modtage eftertilmeldinger.
Ved afbud efter 1. april 2023 eller udeblivelse fremsendes faktura på kr. 500,-

Forslag til generalforsamling sendes til sekretariatet senest den 29. marts 2023 på følgende mail:
kontakt@kertemindeerhvervsforening.dk