Branchegruppe: Landbrug, fødevarer, skovbrug & fiskeri

Denne branchegruppe driver landbrugsproduktionen, fødevareindustrien, skovforvaltningen og fiskeriaktiviteterne, og den spiller en afgørende rolle i fødevareforsyningen og bevarelsen af naturressourcer.

  1. Landbrug: Landbrugssektoren omfatter dyrkning af afgrøder, opdræt af husdyr og andre landbrugsaktiviteter. Dette kan inkludere alt fra kornproduktion og frugtavl til kvægdrift og avl af fjerkræ. Landbrug spiller en central rolle i fødevareproduktionen og økonomien og er afgørende for at opretholde fødevaresikkerhed og landdistrikternes udvikling.
  2. Fødevarer: Fødevareindustrien er ansvarlig for forarbejdning, distribution og salg af fødevarer til forbrugerne. Dette omfatter alt fra fødevareproduktion og -forarbejdning til detailhandel og restaurantvirksomhed. Fødevareindustrien spiller en vigtig rolle i at levere ernæring, smag og kvalitet til forbrugerne og i at skabe arbejdspladser og værditilvækst i økonomien.
  3. Skovbrug: Skovbrugssektoren omfatter bæredygtig forvaltning af skove og skovressourcer til træproduktion, papirindustri, biomasseenergi og naturbevaring. Dette indebærer skovdrift, træfældning, skovrejsning og miljøbeskyttelse. Skovbrug spiller en afgørende rolle i at opretholde biodiversitet, klimaregulering og forsyningen af træbaserede produkter til industrien.
  4. Fiskeri: Fiskerisektoren omfatter fangst, opdræt og forarbejdning af fisk og skaldyr til fødevareforsyning og handel. Dette kan inkludere kommercielt fiskeri, akvakultur og fiskeriforvaltning. Fiskeri spiller en vigtig rolle i fødevareproduktionen, økonomien og i opretholdelsen af ​​sundheden for marine økosystemer.

Disse sektorer arbejder sammen for at opfylde samfundets behov for fødevarer, materialer og ressourcer, samtidig med at de bidrager til økonomisk vækst, beskæftigelse og miljøbeskyttelse.

Tilmeld dig Kerteminde Erhvervsforening her: Link

 

Medlemsoversigt: